top of page

ARTIKLER

Tag dig dog sammen!

af Grete Vangsø
 

...Disse ord er meget tabuiserede i min verden som psykolog – selv som erhvervspsykolog.
 
Anders Lund Madsen tog for nyligt disse ord i sin mund på satirisk vis, da han sluttede programmet ”Dårligt nyt” af med at sige: ”Tag dig sammen, for ellers går det af helvede til” – med henvisning til det danske samfund og en verden i økonomisk krise.


Anders Lund Madsen sætter alvorlige temaer på dagsordenen og han mener, hvad han siger. Tror jeg da.
 
I filmen ”Hvidstensgruppen”, kort før likvideringen af gruppen, siger gruppens leder, Marius Fiil, ligeledes til ét af gruppens medlemmer: ”Nu må du tage dig sammen”.

 
Hvad betyder det egentlig?

 

At bede folk om at tage sig sammen handler måske mest om, at man som afsender af dette budskab selv er afmægtig i forhold til at hjælpe den anden.

Når mennesker er i krise, er syge, når deres initiativ bliver holdt nede, når de mister handlekraft og bliver apatiske, så evner de jo netop ikke at tage sig sammen.

 
Empowerment

 

Det, vi skal gøre som mennesker, som ledere, forældre, ægtefæller, venner og som samfund er at skabe empowerment!

Empowerment er et begreb, som vi i høj grad kommer til at beskæftige os med i fremtiden. Det er en måde at forholde sig til, hvordan man får gjort den anden duelig, myndig og handlekraftig.
Det handler med andre ord om at få folk til at træffe bevidste valg og tage ansvar for deres liv på en gunstig måde.
 
Vi har i Danmark ikke længere økonomiske ressourcer til at forsørge på ”Mercedes-niveau”. I Danmark har vi brug for alle de kræfter, vi overhovedet kan mobilisere i forhold til at løfte vores store og fælles samfundsopgave.

 

Oprigtig vilje og dygtighed

 

Spørgsmålet er, hvordan vi på bedste vis bringer handlekraft og vilje til at yde frem i mennesker omkring os. Det er ikke ved at bede dem om at tage sig sammen, men snarere at  dem til at tage sig sammen.

Det kræver oprigtig vilje og dygtighed, at løfte et andet menneske!

 

bottom of page