top of page

VÆRDIER

Værdierne for EMPOWER erhvervspykologi beskriver, hvordan vi arbejder og tilstræber at agere som mennesker.

 

 

 

Fordi det handler om at skabe reel værdi for de mennesker, vi arbejder sammen med

 

Solid uddannelse, dialog, træning og netværk er grundsten

 

Fordi tillid er fundamentet for at være og arbejde sammen med mennesker

 

Det forpligter at være i relation - og det fordrer ordentlighed

 

 

Fordi det til stadighed handler om at udvikle sig, at blive inspireret og at kunne inspirere andre

 

 

bottom of page