top of page

JTI Personprofiler - sikrer, at I sammen skaber bedre resultater 

Mennesker er forskellige og derfor bidrager vi forskelligt til opgaveløsningen i en virksomhed.

 

Personprofilværktøjet JTI (Jungiansk Type Indikator) bruges til at udvikle ledere, medarbejdere og deres indbyrdes kommunikation og opgaveløsning. Jo bedre forståelse man har for hinandens personprofil og dermed kompetencer, des bedre vil gruppen performe.

 

Arbejdet med personprofiler betyder, at man skaber et fælles sprog, som gør det nemt og legitimt at give ærlig feedback. Kun gennem ærlig feedback sikres udvikling og læring blandt ledere og medarbejdere.

 

JTI personprofiler kan bruges af leder- og medarbejdergrupper, der har behov for at opbygge et nyt team, udvikle et eksisterende team eller udvikle udvalgte medarbejdere.

 

JTI er ofte en integreret del af individuelle eller teamudviklingsforløb.

 

Et forløb med JTI Personprofil består typisk af JTI test inklusive mundtlig tilbagemelding samt én dags teamarbejde.

 

 

 

 

bottom of page