top of page

Et kriseberedskab skaber tryghed og commitment

EMPOWER erhvervspsykologi yder samarbejde med en række virksomheder i forhold til akut kriseintervention.

 

Ved afskedigelser, akut stress eller andre personlige kriser ydes akut individuel- og gruppeterapeutisk kriseintervention.

 

Ved voldsomme oplevelser på arbejdspladsen ydes akut krisestyring og organisering af akut kriseterapeutisk indsats og psykologisk debriefing.

 

Rammeaftale indgås efter aftale.

 

EMPOWER erhvervspykologi er på 5. år tilknyttet SMUK fest organisationen som krisepsykolog.

bottom of page