Supervision af fagpersonale

Supervision af fagpersonale handler om kvalitetssikring og udvikling af professionskompetencer indenfor et givent fag. Det kan være som sygeplejersker eller som folkeskolelærere, der er behov for supervision.

Supervision er et læringsrum, der skal sikre, at den enkelte professionsudøver opfylder de krav, der er til hans eller hendes profession. Det betyder, at supervisor og supervisander må kende til disse krav.

 

Supervision foregår individuelt og i grupper, og vi arbejder sammen om veldefinerede mål.

Gruppen arbejder aktivt og kreativt med under forløbene således der finder optimal læring sted.

 

Nærmeste leder inddrages i den indledende og afsluttende fase af et supervisionsforløb.

 

Der er behov for at sikre kvaliteten i det offentliges serviceydelser og derfor skærpes kravene til supervision fra politisk side.

Kvaliteten af fagprofessionelles ydelser kan sikres via faglig supervision. Supervisionen bør fortages af autoriserede supervisorere, der har en akkrediteret uddannelse.

Adresse

Filmbyen 21

8000 Aarhus C

Ring til os

T: +45 30621614

Følg os

  • facebook

© 2015 

Empower Erhvervspsykologi