top of page

BOGANMELDELSER

Kend din ledelsesstil

- Typologi og det personlige lederskab

Preben Grønkjær demonstrerer med denne glimrende ”hands on” bog, at han har årtiers solid erfaring med arbejdet omkring Jungs typeforståelse inden for ledelse. Preben Grønkjær evner at formidle kompleksiteten i typologien på en tilgængelig og interessant måde. Hans fremstilling er fagligt i orden, og den er lødig. Den konsistente brug af gode og aktuelle eksempler fra ledelsespraksis gør desuden bogen meget anvendelsesorienteret, hvilket er en af bogens helt store styrker. Man oplever ikke, at typologien forgiver at skulle løse alverdens organisatoriske udfordringer og derfor bibeholder man tilliden og interessen til bogen undervejs i læsningen.

 

 
Typologien

 

MBTI og JTI er betegnelsen for de to typologiske modeller, som begge har deres afsæt i den schweiziske psykiater Carl Gustav Jungs teori fra 1921 ”Psychologische Typen”. Både MBTI og JTI har stor udbredelse i og uden for Danmark og modellerne ligner hinanden. De indeholder begge 16 typologiske profiler, som giver et fingerpeg om ens personlige, typologiske præference, altså en foretrukken måde at tænke og agere på i specifikke situationer.

 

Preben Grønkjær fremstiller dem under ét og understreger, at den typologiske profil, som fremkommer ved en MBTI eller JTI test, kun er en indikator for en persons adfærd. Den beskriver altså ikke nogen statisk sandhed eller reducerer den enkelte til en typekode.”Hele pointen med at anvende typologien er at blive opmærksom på og reflektere over eget lederskab og således udvikle sine lederkompetencer”, som forfatteren skriver.

 

De fire typologiske funktioner
 

Der findes overordnet 4 typologiske grundfunktioner, nemlig:

 

1.     Ekstroversion/Introversion

2.     Sansning/Intuition

3.     Tænkning/Følelse

4.     Vurdering/Perception

 

Gennem grundig indføring i funktionerne samt gode eksempler og mulighed for selvscore kan du som læser lave din egen typekode. Typekoden anvendes herefter dynamisk ved hjælp af den så kaldte ”type-kaj”.

 

Typedynamik

 

Typedynamik handler om, hvordan og i hvilken rækkefølge, man anvender de fire grundfunktioner. Forfatterens beskrivelse og illustration af typedynamikken, kan for læsere, der ikke er bekendt med typologien være noget indforstået. Den indeholder dog gode illustrationer og gennemgår alle de kombinationer, der eksisterer inden for typologien.

 

Årsager til uklare profiler

 

Har man et testresultat med en uklar profil, tager Preben Grønkjær også højde for det, hvilket endnu engang understreger styrken ved Preben Grønkjærs fremstilling. Der kan være mange årsager til, at typekoden ikke er soleklar, og dette giver han en række bud på. Eksempelvis kan der være tale om større overgange i livet i form af skilsmisse, jobskifte og livskrise eller det kan handle om perioder, hvor man arbejder med sin personlighed og således er i kontakt med de mere uudviklede funktioner.

 

De uudviklede funktioner

 

Bogen tydeliggør, inden for hver af Jungs typologiske funktioner, hvordan den enkelte leder har mulighed for at udvikle sin komplementære side.Der er fordele ved at erkende og arbejde med disse uudviklede typologiske funktioner, for det er her, der ligger en stærk dynamik i forhold til at udvikle sit lederskab, mener Preben Grønkjær. Han henviser her til C. G. Jung, som i sin tid berettede, at det er de uudviklede funktioner, der binder mennesker sammen, og at det hører med til menneskelivet og grundlaget for vores eksistens, at vi er forskellige og dermed afhængige af hinanden. 

 

Forandringsledelse og JTI

 

Også i forhold til forandringsledelse og JTI formår Preben Grønkjær, med et skarpt blik og alligevel en sund ydmyghed, at bringe typologien i spil. Han understreger, at hovedparten af at iværksatte forandringstiltag ofte mislykkes fordi de mennesker, der skal implementere forandringerne ude i organisationerne, ofte er i krise. ”Man falder ned i de uudviklede og primitive funktioner”, som han skriver.

Et større fokus på personlige ligheder og forskelle både hos ledere og medarbejdere kan være en stor drivkraft under organisatoriske forandringer.Bogen beskriver, igen med gode eksempler, hvordan de fire typologiske funktioner typisk konflikter med hinanden.

 

Opsummerende

 

Typologien er en vigtig øjenåbner for rigtig mange, som udøver ledelse. Bevidsthed om egne præferencer betyder, at man målrettet er i stand til at arbejde med sin egen ledelsesadfærd både i forhold til medarbejdere, overordnede, kunder og interessenter. Bogen går lige til biddet og introducerer de typologiske grundfunktioner samt tests. Den indeholder opsummerende tekstbokse, som gør bogen lettilgængelig uden at miste sin faglige substans. 

 

Bogen indeholdes desuden en anvendelig ordliste, og så har Preben Grønkjær valgt at placere den mere teoritunge del bagest i bogen. - Ikke noget dårligt valg, hvis man vil have travle ledere til at forholde sig til og anvende nye ledelsesværktøjer. 

 

Forhåbentlig vil denne bog få endnu flere ledere til at arbejde med typologien i relation til deres lederskab og således kan jeg varmt anbefale den.

 

 

bottom of page