top of page

BOGANMELDELSER

Har du lyst til at blive leder?

- Find ud af om du vil, kan og tør ledelse

"Har du lyst til at blive leder?" handler om, hvad ledelse er, hvad man mister og hvad man får ved at træde ind i et lederjob - hvem man er og hvordan ens personlighed harmonerer eller måske netop, ikke harmonere med et lederjob.

 

De første stjerner får bogen, fordi den er let tilgængelig og ikke forfalder til at blive en afhandling om ledelse. Forfatteren rammer læserens behov ret præcist både i indhold, form og sprog.Bogen er det, den udgiver sig for - nemlig en bog, der fremstiller mange af de dilemmaer, men også myter, der eksisterer om ledelse. Dette gør forfatteren på en ærlig og befriende måde, som gør bogen nærværende og aktuel.

 

Ledelse bliver ikke idealiseret som faglig disciplin af forfatteren. I stedet formår Vibits at nuancere ledelsesbegrebet og fokusere på hvilke temaer, der er vigtige at forholde sig til både i en afklarende fase, men også i en potentiel ny lederrolle.

 

Vibits er helt på det rene med, at succesfulde ledere har nogle vuggegaver med sig, eller sagt mere ligeud; ikke alle mennesker har potentiale til at blive gode ledere og det er spild af ressourcer at tro, at vi kan udvikle det frem. Tak for dette ærlige statement. "Man skal turde at gå forrest, turde at bestemme og tage nogle knubs - have mod og bruge sin erfaring fra sit liv", skriver han. 

 

"Har du lyst til at blive leder?" er et udmærket afklaringsværktøj, der indeholder flere tests, hvor læseren, med et refleksivt blik på sig selv, kan vurdere egne ledelseskompetencer. Så vidt man som læser er bevidst og realistisk om egne personlighedstræk og kompetencer, tror jeg disse tests er gavnlige, når man i slutningen af bogen kommer til regnskabets time, nemlig når man skal vurdere om man har lyst til at være leder.Jeg kan varmt anbefale denne bog til potentielle nye ledere.

 

Rigtig god læselyst!

 

 

 

bottom of page