top of page

BOGANMELDELSER

BOGANMELDELSER

Lederiets substans

Mange vil ikke tro det – men vi kender ikke de dybereliggende menneskelige kvaliteter, som indgår i succesfuld ledelse.

Vi ved reelt ikke, om disse afgørende kvaliteter er genetisk bestemt hos den enkelte leder eller om de er bestemt af ydre forhold.

Spørgsmålet er, om nogle personer har en slags ”lederparathed”?

 

 

I Danmarks bruges der årligt et tocifret milliardbeløb på at udvælge, udvikle, træne og afskedige ledere og det kalder i den grad på en nærmere psykologisk udredning af, hvad god ledelse er konstitueret af.Per Østergaard er befriende ærlig, når han fremfører:

 

”…at personligheden hos en betydende del af danske chefer mangler kimen eller dele af den til at udvikle tilstrækkelige lederfærdigheder…”

 

Lederiets substans er en kærkommen publikation, hvor 38 forhenværende danske topchefer har stillet deres personlige lederskab og dem selv til rådighed for ledelsesforskningen og for læsere af denne publikation, som ønsker et dybere indblik i, hvad den personlighedspsykologiske ingrediens i ledelse består af.

 

Succesfulde topledere synes at være udstyret med iboende psykologiske komponenter, som har banet vejen for en succesfuld lederkarriere.

For ¾ af de topchefer, som har taget del i undersøgelsen, var disse komponenter fremtrædende allerede i barne- eller ungdomsårene og udgør altså, ifølge Per Østergaard, et universelt, psykologisk beredskab.

 

Per Østergaard understreger, at succesfulde ledere har mere end disse substantielle, psykologiske komponenter som en del af deres ledelsespalette. 

En særlig psykologisk kapacitet og de rette superkompetencer er ligeledes afdækket og beskrevet, men den iboende substans er lederpersonlighedens egenart eller kapacitet og det er den kapacitet, Per Østergaard er særligt interesseret i.

 

Udover at kvalificere vores forståelse af ledelse, bidrager Per Østergaard med Lederiets substans også betydeligt i forhold til at dagsordensætte den akademiske psykologi som anvendt disciplin inden for ledelse.

Per Østergaard tydeliggør, at kvalificeret udvælgelse, udvikling, træning og afskedigelse af ledere er en psykologisk opgave.

 

Publikationen er udkommet i samarbejde med Center for Applied Management Studies, CAMPS-COPENHAGEN, CBS.

 

 

bottom of page